Аналітика

Оподаткування підприємницьої діяльності щодо торгівлі криптовалютами

В умовах стрімкого розвитку технологій та появи нових фінансових інструментів, зокрема криптовалют, питання оподаткування таких активів стає все більш актуальним. У цій статті розглянемо ключові аспекти оподаткування криптовалютних активів для фізичних осіб-підприємців в Україні на основі консультації з податковими органами.

Запит до податкової служби

Наша адвокатська компанія, адвокатське об'єднання "Дісп'ютс", у березні 2023 року направила запит до Головного управління ДПС у м. Києві з проханням надати індивідуальну податкову консультацію в інтересах Клієнта з таких питань:

 1. До якого виду (коду) діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) відноситься індивідуальна купівля-продаж віртуальних активів (криптовалюти) з метою отримання прибутку, якщо таку діяльність здійснює фізична особа-підприємець (ФОП).
 2. Чи має право здійснювати зазначену діяльність ФОП, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, та на якій групі єдиного податку це дозволено.
 3. Якщо такий вид діяльності не дозволений на спрощеній системі оподаткування, яка сума включається до оподатковуваного доходу – весь дохід від продажу активів чи різниця між купівлею та продажем активів.
 4. Чи враховується вартість купівлі віртуальних активів (криптовалюти) як документально підтверджені витрати, пов’язані з господарською діяльністю, та чи зменшує це податкове зобов’язання.

Відповідь податкової служби

Лише у січні 2024 року ми отримали відповідь від податкової служби, що значно перевищило наші очікування. За майже рік "складення" податкової консультації ми отримали небагато, але це краще ніж консультації на сайтах в інтернеті, де зазначено суперечливі відомості. Ось, що було там зазначено:

 • 17 лютого 2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 2074-ІХ «Про віртуальні активи», який регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні. Цей закон визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів та засади державної політики у цій сфері.
 • Закон № 2074 набере чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.
 • Податкова служба у своїй діяльності керується чинним Податковим кодексом, тому оподаткування діяльності фізичної особи з віртуальними активами можливе лише після визначення правового статусу віртуальних активів в Україні та внесення відповідних змін до кодексу.

Також було зазначено, що Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики є статистичним інструментом для організації економічної інформації. Для встановлення конкретного виду діяльності рекомендовано звертатися до Державної служби статистики України.

Види діяльності та класифікація за КВЕД

Для визначення виду економічної діяльності ФОП з купівлі-продажу криптовалютних активів необхідно звернутися до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010). Після детального аналізу КВЕД можна виділити такі коди, що можуть відповідати цій діяльності:

 • Код 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
 • Код 64.19 - Інші види грошового посередництва.
 • Код 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Саме такі КВЕДи ви знайдете в мережі інтернет в статтях, які містять консультації про легалізацію криптовалютної торгівлі. Водночас, враховуючи відповідь податківців, це все не має будь-якого значення, оскільки діяльність з купівлі-продажу криптовалют не відноситься до підприємницької, а тому важко уявити, як податкова служба поставиться до надходження коштів, отриманих за рахунок продажу криптовалютних активів.

Можливість ведення діяльності ФОП на спрощеній системі оподаткування

Податкова служба зазначила, що здійснення діяльності з віртуальними активами для ФОП на спрощеній системі оподаткування можливе лише після визначення правового статусу таких активів і внесення відповідних змін до Податкового кодексу. Це означає, що наразі ведення подібної діяльності на спрощеній системі не врегульовано законодавством, тобто неможливе.

Оподаткування доходів від продажу криптовалютних активів

У разі здійснення діяльності з купівлі-продажу криптовалют на загальній системі оподаткування виникають такі питання:

 1. Визначення оподатковуваного доходу: Чи включається до оподатковуваного доходу весь дохід від продажу активів або лише різниця між купівлею та продажем.
 2. Документально підтверджені витрати: Чи враховується вартість купівлі криптовалютних активів як витрати, пов’язані з господарською діяльністю, що зменшують податкове зобов’язання.

Податкова служба не надала чіткої відповіді на ці питання, оскільки чинне законодавство наразі не містить конкретних норм щодо оподаткування криптовалют. А отже суб'єкт підприємницької діяльності, будь то ФОП чи юридична особа, не може розраховувати на зменшення податкових зобов'язань на суму витрат, понесених на купівлю такої криптовалюти, що фактично зводить нанівець весь сенс такої діяльності

Висновки та рекомендації

Враховуючи викладене, можна зробити такі висновки:

 • Здійснення діяльності з купівлі-продажу криптовалютних активів для ФОП на спрощеній системі оподаткування наразі неможливе.
 • КВЕДи Код 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, 64.19 - Інші види грошового посередництва, 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення - виглядають чудово, водночас не мають будь-якого значення для діяльності з купівлі-продажу криптовалют.
 • Оподаткування доходів від криптовалютних операцій, і як наслідок, можливість здійснення такої діяльності, можливе лише після внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.
 • Зменшення податкового зобов'язання на суму витрат, понесених на купівлю такої криптовалютиє наразі є неможливим, а отже діяльність з купівлі-продажу криптовалют не матиме будь-якого сенсу.

Рекомендуємо стежити за оновленнями законодавства у сфері оподаткування криптовалютних активів та консультуватися з фахівцями з податкового права для отримання актуальної інформації.

Якщо у вас виникли додаткові питання або необхідність в консультації, звертайтеся до нашої адвокатської компанії, і ми з радістю допоможемо вам у вирішенні ваших правових питань.